Lage rugklachten, overspannenheid, migraine, depressie en griep zijn ziektebeelden die relatief vaak voorkomen bij de Amerikaanse en ook de Nederlandse beroepsbevolking. Amerikaanse bedrijven kopen voor hun medewerkers en familie zorg in. Zij vervullen de rol die zorgverzekeraars in Nederland hebben. Het Virginia Mason Medical Center (VMMC)  is -een aanbieder van eerstelijns- en ziekenhuiszorg in Seattle. Als klanten heeft zij de verzekerden van onder meer Starbucks en Alaska Airlines. Zij ontwikkelde een zorgaanbod voor patiënten met lage rugklachten.

Die kunnen zich elk uur van de dag telefonisch of per email wenden tot een VMMC-verpleegkundige. Die doet onmiddellijke triage. Indien nodig vindt er binnen 24 uur een gesprek met een fysiotherapeut en een huisarts. Daarna volgt zorgverlening  plaats conform een evidence based zorgpad. Er zijn geen tussentijdse wachttijden.

Een prima ontwikkeling, want door een vroegtijdige signalering kan bijvoorbeeld een behandeling met sportmassage voorkomen dat de klachten verergeren.

Bron: www.medicalfacts.nl